УСМИВКИ
> 0 +

С грижа за вашия портфейл

Справедливи цени и заплащане не са просто лишени от съдържание думи в този кабинет.  

ЦЕНА (от 01.02.2024)
0 лв.

КАКВО включва?

В допълнение на стандартния преглед и в зависимост от нуждите на пациентите следните дейности и изследвания са включени в цената.

тимпанометрия
ипсилатерален стапедиален рефлекс
аудиометрично изследване
ехография на околоносни кухини
ендоскопско изследване на носна кухина и епифаринкс
ендоскопско изследване на ларинкс и хипофарингеални структури
стробоскопско изследване

Инструкция за резервиране на часове за преглед

Уважаеми пациенти,

Условията и редът за осъществяване на достъп до медицинска помощ или още „преглед“ в практиката на доц. Райнов се осъществяват според разпоредбите на Закона за здравето на република България (в т.ч. и чл.81, т. 2).

Желаем да ви обърнем внимание, че е важно е да се отнасяме с грижа и отговорност към процеса на резервиране на часове за медицински прегледи. Искаме да ви напомним, че излишното резервиране на часове е нежелателно. Всеки пациент трябва да използва здравните услуги по начин, който не пречи на достъпа на други лица до медицинска помощ и не води до нецелесъобразно изразходване на ресурсите на здравеопазването. Противното е в нарушение на установената гражданска и медицинска етика.

Следователно:

  • Резервирайте час за преглед само ако имате ясна нужда.
  • Анулирайте Вашата резервация навреме, ако установите, че тя не е необходима или не ви е Възможно да се възползвате от същата.
  • Ограничете броя на направените резервации, за да не възпрепятствате достъпа на други пациенти до медицинска помощ.

Нашата цел е да осигурим равен достъп до висококачествени медицински услуги за всички наши пациенти. Благодарим Ви за сътрудничеството и разбирането. 

Запазваме правото на отказ и служебно отписване на съмнителен брой резервации.

Как да запазим час ? – Прегледайте Видеото. Час можете да запазите онлайн или на място в кабинета в работно време.