Специализирана УНГ практика

ВНИМАНИЕ

Графикът се публикува на месечна база. 

При изчерпани часове проверявайте периодично за освободили се такива. 

Нов график за м. Февруари ще бъде публикуван на 28.01.2022г.

Прием НЗОК

Запазете час онлайн

Платен прием

Запазете час онлайн.

Поддръжка

състемен администратор

Поглед в кабинета