Специализирана УНГ практика

ВНИМАНИЕ

Графикът се публикува на месечна база. 

При изчерпани часове проверявайте периодично за освободили се такива. 

Нов график за м.Февруари 2023  ще бъде публикуван на 29.01.2023

Прием НЗОК

Запазете час онлайн.

Платен прием

Запазете час онлайн.

Поддръжка

състемен администратор

Поглед в кабинета