Специализирана УНГ практика

ВНИМАНИЕ

Графикът се публикува на месечна база. 

При изчерпани часове проверявайте периодично за освободили се такива. 

Нов график за м.Януари 2023  ще бъде публикуван на 29.12.2022

Прием НЗОК

Запазете час онлайн.

Платен прием

Запазете час онлайн.

Поддръжка

състемен администратор

Поглед в кабинета