Специализирана УНГ практика

ВНИМАНИЕ

Графикът се публикува на месечна база. 

При изчерпани часове проверявайте периодично за освободили се такива. 

Нов график за м. Ноември ще бъде публикуван на 27.10.2021

Прием НЗОК

Запазете час онлайн

ЧАСОВЕ НЯМА

Платен прием

Запазете час онлайн.

ЧАСОВЕ ИМА

Поддръжка

състемен администратор

Поглед в кабинета