Специализирана УНГ практика

ВНИМАНИЕ

Всички часове по НЗОК са изчерпани! Нов график за м.Октомври ще бъде публикуван на 30.Септ.2021г.
Моля проверявайте периодично за непредвидено освободили се часове.

Прием НЗОК

Запазете час онлайн

Платен прием

Запазете час онлайн.

Пoлезна информация

Запазете час онлайн.

Поддръжка

състемен администратор

Поглед в кабинета