Декларация за Поверителност

 Декларация за Поверителност за интернет страница на доц. Райнов дм.

Последно обновено: 21.12.2023

1. Въведение

Ние, интернет страница на доц. Райнов дм., се стремим да защитим личните ви данни. Тази Декларация за Поверителност обяснява как събираме, използваме, разкриваме, съхраняваме и защитаваме вашите лични данни, когато използвате нашия уебсайт https://www.araynov.com.

2. Събиране на лични данни

Можем да събираме лични данни за вас, когато посетите нашия уебсайт, регистрирате се, правите поръчки, отговаряте на анкети или предоставяте коментари. Тези данни могат да включват, но не са ограничени до, вашето име, адрес, имейл адрес, телефонен номер и платежна информация.

3. Използване на информация

Използваме събраната информация за:

Обработка на поръчки и предоставяне на услуги;

Подобряване на нашия уебсайт и услуги;

Обслужване на клиенти и поддръжка;

Изпращане на периодични имейли и маркетингови комуникации.

4. Разкриване на информация

Не продаваме, търгуваме или по друг начин предаваме на трети страни вашите лични данни, освен ако това не е необходимо за предоставяне на услуга, изисквана от вас, или е изисквано по закон.

5. Сигурност

Прилагаме различни мерки за сигурност за защита на вашите лични данни. Въпреки това, никоя метода на предаване по Интернет или метод на електронно съхранение не е 100% сигурен.

6. Ваши права

Имате право да поискате достъп до вашите лични данни, които съхраняваме, както и тяхното коригиране, изтриване или ограничаване на обработката.

7. Бисквитки

Нашата уеб страница използва „бисквитки“.

 Можете да настроите вашия браузър да отказва всички или някои бисквитки.

8. Промени в Декларацията за Поверителност

Можем периодично да актуализираме тази Декларация за Поверителност. Препоръчваме ви редовно да преглеждате тази страница за всякакви промени.

9. Контакт

Ако имате въпроси относно тази Декларация за Поверителност, моля, свържете се с нас на web@araynov.com