Общи условия

Общи условия за araynov.com

Последно обновено: 21.12.2023

1. Въведение

Добре дошли в интернет страница на доц. Райнов дм. (наричан по-нататък „Уебсайт“). Тези Общи условия („Условия“) уреждат вашето използване на този Уебсайт и всички услуги, предоставени чрез него. Като получите достъп до Уебсайта, вие се съгласявате с тези Условия. Ако не се съгласявате с някоя част от тези Условия, моля не използвайте нашия Уебсайт.

2. Интелектуална собственост

Освен ако не е посочено друго, интернет страница на доц. Райнов дм. и/или неговите лицензианти притежават интелектуалните права за всички материали на Уебсайта. Всички интелектуални права са запазени. Вие може да използвате материалите от Уебсайта за ваша лична употреба, при условие че са спазени ограниченията, посочени в тези Условия.

3. Ограничения

Вие сте специално ограничени от:

Публикуване на материали от Уебсайта във всякакви медии без подходящо разрешение;

Продажба, сублицензиране и/или по друг начин комерсиализиране на всякакви материали от Уебсайта;

Публично изпълнение и/или показване на всякакви материали от Уебсайта;

Използване на този Уебсайт по начин, който засяга достъпа на потребителите до Уебсайта;

Използване на този Уебсайт в противоречие с приложимите закони и регулации.

4. Вашето съдържание

В тези Условия, „Вашето съдържание“ означава всякакви аудио, видео, текст, изображения или друг материал, който избирате да показвате на този Уебсайт. Като показвате Вашето съдържание, вие предоставяте на интернет страница на доц. Райнов дм. неексклузивен, световен, неотменим лиценз за използване, възпроизвеждане, адаптиране, публикуване, превод и разпространение на същото.

5. Без гаранции

Този Уебсайт се предоставя „както е“, с всички недостатъци, и интернет страница на доц. Райнов дм. не прави изрични или подразбиращи се представяния или гаранции от какъвто и да е вид.

6. Ограничение на отговорността

При никакви обстоятелства интернет страница на доц. Райнов дм., нито някой от неговите служители, директори и служители, не носи отговорност за каквото и да е, произтичащо от или по какъвто и да е начин свързано с вашето използване на този Уебсайт.

7. Обезщетение

Вие поемате отговорността да защитавате интернет страница на доц. Райнов дм. в пълна степен от и срещу всякакви и/или всички задължения, разходи, искания, причинени от действия, щети и разходи, произтичащи по какъвто и да е начин от вашето нарушение на някои от разпоредбите на тези Условия.

8. Разделяемост

Ако някоя разпоредба от тези Условия бъде установена за невалидна под приложимия закон, такива разпоредби ще бъдат изтрити без да се засягат останалите разпоредби.

9. Промяна на условията

интернет страница на доц. Райнов дм. има право да преразглежда тези Условия по всяко време, и като използвате този Уебсайт, се очаква редовно да преглеждате такива Условия.

10. Прехвърляне

интернет страница на доц. Райнов дм. е упълномощен да прехвърля, преотстъпва и подизпълнява своите права и/или задължения по тези Условия без никакво уведомление.

11. Цялостно споразумение

Тези Условия представляват цялостното споразумение между интернет страница на доц. Райнов дм. и вас във връзка с вашето използване на този Уебсайт, заменяйки всички предишни споразумения и разбирания.

Инструкция за резервиране на часове за преглед

Уважаеми пациенти,

Условията и редът за осъществяване на достъп до медицинска помощ или още „преглед“ в практиката на доц. Райнов се осъществяват според разпоредбите на Закона за здравето на република България (в т.ч. и чл.81, т. 2).

Желаем да ви обърнем внимание, че е важно е да се отнасяме с грижа и отговорност към процеса на резервиране на часове за медицински прегледи. Искаме да ви напомним, че излишното резервиране на часове е нежелателно. Всеки пациент трябва да използва здравните услуги по начин, който не пречи на достъпа на други лица до медицинска помощ и не води до нецелесъобразно изразходване на ресурсите на здравеопазването. Противното е в нарушение на установената гражданска и медицинска етика.

Следователно:

  • Резервирайте час за преглед само ако имате ясна нужда.
  • Анулирайте Вашата резервация навреме, ако установите, че тя не е необходима или не ви е Възможно да се възползвате от същата.
  • Ограничете броя на направените резервации, за да не възпрепятствате достъпа на други пациенти до медицинска помощ.

Нашата цел е да осигурим равен достъп до висококачествени медицински услуги за всички наши пациенти. Благодарим Ви за сътрудничеството и разбирането. 

Запазваме правото на отказ и служебно отписване на съмнителен брой резервации.

Контактна информация

За всякакви запитвания или оплаквания относно услугата или уебсайта, моля свържете се с нас на web@araynov.com