Общи условия

Доставчик на тази интернет страница, електронно обслужване на часове и прилежащи свързани електронни или други услуги е фирма Меа360 Еоод.

Членовете, партньорите, абонатите, клиентите и посетителите може да бъдат наричани по-долу или навсякъде в сайтът с термин – „общност“ или „общността“.

 1. ПРИЕМАНЕ НА ОБЩИ УСЛОВИЯ, РАЗПОРЕДБИ И ИЗМЕНЕНИЯ

Всеки път когато осъществявате достъп до този сайт, Вие се съгласявате с и да спазвате общите условия, разпоредби и периодичната им редакция, с или без уведомление. Ако използвате услуга в рамките или чрез този уебсайт, Вие се съгласявате с общите условия отнасящи се до тази услуга, като същите се приобщават към общите условия на този сайт чрез референция.

Моля посетете нашата секция за поверителност, която е интегрирана в тези общи условия.

 1. НАШИТЕ УСЛУГИ

Нашият сайт и услуги предоставени в или чрез него са на принципът „както са“.  Вие се съгласявате , че собствениците на този сайт имат ексклузивното право и е възможно , по всяко време и без предупреждение или отговорност, да променят или преустановят този сайт и услуги, да заличат данните предоставени от Вас без значение дали временно или окончателно. Меа 360 не носи отговорност за срокове, заличаване, неизправност, неточност или неправилно предоставяне и доставка на какъвто и да е вид данни и информация.

 

 1. ВАШИТЕ ОТГОВОРНОСТИ И РЕГИСТРАЦИОННИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

За да използвате услугите на Меа 360, е нужно да осъществите успешна регистрация в системата на този сайт и да предоставите вярна информация, включително и при поискване. Чрез регистрацията си Вие се съгласявате безусловно с нашите общи условия. Същите могат да бъдат променяни от време на време, без никакво уведомление.

 

 1. ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Данни от регистрация и други лично идентифициращи данни, които може да съберем и съхраняваме се ръководят от тези общи условия ( секция поверителност) и приложимите закони в сила.

 1. РЕГИСТРАЦИЯ И ПАРОЛА

Вие сте лично отговорни за опазването на конфиденциалността на вашата парола и носите лична, в.ч. и наказателна отговорност за всички действия осъществени посредством Вашият потребителски профил, без значение дали или без Ваше позволение. Съгласявате се да ни уведомите веднага, в случай че забележите или узнаете за непозволено и престъпно използване на вашата регистрация, потребителски профил.

 1. ВАШЕТО ПОВЕДЕНИЕ

Вие се съгласявате, че сайтът може да Ви изложи съдържание, което е възможно да бъде нежелателно и/или обидно. Ние не носим отговорност към вас или трета страна за съдържанието намиращо се на нашият сайт, или грешки или публикации.

Вие давате изричното си съгласие че няма да:

 1. Осигурявате съдържание или извършвате поведение, което може да бъде:
  • Незаконно
  • Заплашително
  • Вредно
  • Оскърбително
  • Малтретиращо
  • Преследващо
  • Деликтно
  • Клеветническо
  • Вулгарно
  • Нецензурно
  • Обидно
  • Неприятно
  • Порнографско
  • предназначено да пречи или да прекъсне този сайт или услуга
  • предоставено заразено с вирус или друг разрушителен или вреден код,
  • Което може да доведе до гражданска или наказателна отговорност, или което може да наруши действащите местни, национални или международни права
 2. Да се представяте лично за другиго или връзката си с дадена личност с неверни сведения.
 3. Събиране на данни за други потребители
 4. Да предоставяте услуги или да използвате този сайт по недобросъвестен начин, в това число спам, верижни писма, пирамидални схеми или всякакъв вид други рекламни дейности без нашето съгласие.
 5. Да предоставяте съдържание, което може да доведе до гражданска или наказателна отговорност за нас или което може да представлява или да се счита за нарушение на местно, национално или международно право, включително но не ограничено до закони свързани с авторското право, търговските марки, патенти, търговски тайни.
 6. Нарушавате авторски и права на интелектуална собственост
 7. Предлагате за продан чрез страницата:
  • Оръжия
  • Предмети предназначени за физическо ограничение, причиняване на болка или дискомфорт
  • Лекарства и наркотични вещества
  • Тютюневи продукти
  • Субстанции използвани или рекламирани като причиняващи халюцинации
  • Порнография
  • Алкохол
  • Расово обидни
 8. Изпълнение или призив за незаконни дейности

ВНИМАНИЕ: Меа 360 ще докладва за такива дейности до отговорните правни органи.

Меа 360 , ще преценява на собствено усмотрение, кои предмети и услуги могат да бъдат предлагани за продан чрез този сайт.

Също така се съгласявате:

 1. Да не се свързвате с други потребители и да изисквате плащания, чрез други платежни средства и инструменти освен предоставените от сайтът
 2. Да не се опитвате да заобикаляте системи на Mea360, включително да опитвате да промените безплатни услуги, за да премахвате или прикривате лентата за реклама на услуги или друг компонент поставен в страници от Mea360
 3. Да не се опитвате или да осъществявате достъп до потребителски профил , който не Ви принадлежи и нямате разрешение от собственика

 

УСЛУГИ НА ТРЕТИ СТРАНИ

 

Стоки и услуги от трети страни могат да бъдат обявени и / или предоставени на или чрез този сайт. Предложения направени по отношение на продуктите и услугите, предоставени от трети страни, се уреждат от политиките и представителства, направени от тези трети страни. Ние не носим отговорност по какъвто и да е начин за вашите взаимоотношения или взаимодействия с трети страни.

 

ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

Вие се съгласявате да освободите от отговорност или искове нашите дъщерни дружества, филиали, свързани лица, длъжностни лица, директори, служители, агенти, независими изпълнители, рекламодатели, партньори и сътрудници и съсобственици в търговски марки, в качеството ни на пасивен доставчик. Освобождавате ни от отговорност дори и в случаи на покриване на разумни правни разходи , осъществени от трети лица, произлизащи от поведението и дейността ви и връзка с този сайт или услуга, нарушение на общите условия от Вас или нарушаване на правата на личности или трети страни.

 

ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИИ

Вие разбирате и се съгласявате, че използването на този уебсайт, както и всички услуги или предоставено съдържани („Услугата“) , е на базата на Ваш собствен избор и риск. Услугата се предоставя „както е“ и ние изрично отказваме всякакви гаранции от всякакъв вид, подразбиращи се или изразени, включително, но не ограничени до гаранции за продаваемост, годност за определена цел. Ние не гарантираме, че всяка част от услугата ще бъде непрекъсната, без грешки, вируси, навременна, сигурна, точна, надеждна, с всякакво качество, нито пък, че всяко съдържание е безопасно по за изтегляне. Вие разбирате и се съгласявате, че нито ние, нито който и да е участник в услуга, предоставя професионални съвети от какъвто и да е вид и че използването на такива съвети и всякаква друга информация, използвате единствено на свой собствен риск и без нашата отговорност.

 

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

 

Вие изрично разбирате и се съгласявате, че няма да носим отговорност за каквито и да било преки, косвени, специални, случайни, косвени или типични вреди, включително, но не само: обезщетение за пропуснати ползи, репутация, употреба, данни или други нематериални загуби (дори ако ние сме били предупредени за възможността от такива щети), произтичащи от или произтичащи от;

 • използването или невъзможността за използване на Услугата;
 • Разходите за получаване на заместващи стоки и / или услуги, произтичащи от всяка сделка, сключена без или чрез тази услуга
 • Неразрешен достъп до или промяна на вашите данни
 • Отчети за поведение предоставени на трето лице или държавен орган
 • Всеки друг случай, свързан с услугата

 

ЗАПЗЕНИ ПРАВА

Ние си запазваме всички наши права, включително, но не само всички авторски права, търговски марки, патенти, търговски тайни и всяко друго право на собственост, които можем да имаме в нашия сайт, неговото съдържание, както и стоките и услугите, които могат да бъдат предоставени. Използването на нашите права и имущество изисква нашето предварително писмено съгласие. Ние не Ви предоставяме никакви косвени или изрични лицензи или права, като услуги, достъпни за Вас и  нямате никакви права да осъществявате каквито и да било търговски употреби на нашия сайт или услуга, без нашето предварително писмено съгласие.

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА НАРУШЕНИЕ НА АВТОРСКИ ПРАВА

 

Ако смятате, че Ваша собственост е била използвана по начин, който ще се счита за нарушаване на авторското право или нарушение на вашите права на интелектуална собственост, авторското право, наш служител може да се свърже с Вас директно. Притежателят на авторските права трябва да ни предостави следната информация:

 

(А) Пълномощно на лице, упълномощено да действа от името на собственика на авторските права, които се твърди, че са нарушени.

(Б) Идентификация на материала, за който се твърди, че се нарушават права или е предмет на нарушение, и че трябва да бъдат премахнати или достъпът, до които трябва да бъде забранен, с информация, която да ни позволи да се открие материала.

(В) Информация за лицето, което подава уведомлението, като адрес и телефон, и, ако е наличен, е-мейл адрес, на който може да бъде потърсено лице за контакт.

(Г) Декларация, че лицето подаващо уведомлението има достатъчно основания да смята, че използването на материала е нарушение, и не е разрешено от собственика на авторските права, от негов представител или от закона.

(Д) Декларация, че информацията в уведомлението е точна и, за предотвратяване на лъжесвидетелство, че лицето, което предоставя уведомлението е упълномощен да действа от името на собственика на авторските права, за които се твърди, че са нарушени.

 

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

 

Вие се съгласявате, че тези условия и всички спорове, произтичащи от вашето използване или злоупотреба с този сайт или нашите продукти и услуги се уреждат и тълкуват в съответствие с местните закони, където се намира седалището на собственика на този уеб сайт, без оглед за конфликт на разпоредбите на българското законодателство. С регистрирането Ви в или използването на този сайт и сервиз, Вие приемате и се подчинявате на изключителната юрисдикция и съд, където се намира седалището на собственика на този сайт.

 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

 

 • В случай, че тези правила и условия са в конфликт със закон, при който всяка разпоредба може да бъде обявена за недействителна от съд с юрисдикция по отношение на страните, такава разпоредба ще се тълкува, за да отрази първоначалните намерения на страните, в съответствие с приложимото право , а останалата част от тези правила и условия ще останат валидни и непокътнати
 • Нежеланието на някоя от страните да упражни право по силата на тези Общи условия не се счита за отказ от правото ответната страна и това право ще остане в пълна сила и действие
 • Вие се съгласявате, че без оглед на каквато и да било статуя или противоречие на закон, че всяка претенция или причина, произтичащи от този сайт или неговите услуги трябва да бъде подадена в срок от 1 (една) година след възникване на събитие или се прилага законната давност;
 • Ние можем да преотстъпим нашите права и задължения по тези Общи условия и ще бъдем освободени от всяко по-нататъшно задължение.

 

СЪГЛАСИЕ

 

Като продължавате да разглеждате или осъществявате достъп по друг начин до уеб сайта, Вие сигнализирате, че изцяло разбирате и приемате условията изложени в този сайт. Ако не сте съгласни с някое от тези условия, напуснете веднага.

 

СЪДЪРЖАНИЕ И МАТЕРИАЛИ

 

Mea360 да използва вашия уеб сайт, за да покаже на потенциалните клиенти примери за това, което правим. Това включва изображения на продукти и описателен текст, както и линкове към вашия сайт. Mea360 може да помогне на пазара на вашите продукти и услуги за продажба чрез „витрини“ и други сайтове за търсене на продукти, т.е. Google Търсене на продукти или Kelkoo, в опит да увеличи продажбите си. Mea360 съдържа малко рекламно пространство в горната част на всяка страница (The Mea360 знаме) и обикновено линк към този сайт. Mea360 си запазва правото да използва това пространство, включително, но не само изображения и HTML контроли и елементи, продукти, които се продават в стремежа си да укрепи Mea360 и нейните клиенти.

 

ТЪЛКУВАНЕ

Където е допустимо по закон, Mea360 е единственият арбитър по смисъла и контекста на тези правила и условия.

 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДАННИ

В хода на управление и оптимизация, Mea360 наблюдава дейността на сайтове, за да разработи по-добри услуги за клиенти. Тази информация се намира на нашите сървъри и никога не се предава на трети лица, и никога не се използват за маркетингови цели. Тази информация се съхранява единствено за да се предостави статистически анализ и проследяване на грешки.

 

ПРАВО НА ОТМЯНА

 

Инструкция за Оттегляне

 

Право на оттегляне

 

Клиентите имат право да се откажат от договора в срок от две седмици, без да се посочват причини, в текстова форма (например писмо, факс, електронна поща) или – ако обектът е предоставен от вас преди датата на изтичане – чрез връщане на стоката. Срокът започва да тече от получаването на тази инструкция в текстова форма, но не и преди получаване на стоките в приемника, също и не преди изпълнението на нашите задължения за информация в съответствие с § 246, § 2, във връзка с § 1, параграф 1 и 2 EGBGB. За защита на срока на отнемане на навременното изпращане на отказа или стоките.

В случая на ефективен отказ, получени от двете страни услуги трябва да бъдат възстановени, а ако е необходимо, например начислени лихви трябва да бъдат върнати. Ако не можете да възстановите получените стоки и услуги частично или напълно или само във влошено състояние , трябва да заплатите компенсации за стойността. Това може да доведе до факта, че ще трябва да изпълнят задълженията за заплащане за периода до заличаването. За влошаването на стоките и за изпуснатите ползи трябва да заплатите компенсация на обезценена стока само що се отнася до използването и влошаването и се дължи на един контакт, който е проверката на качеството и функционалността. Тестване на качеството и функционалността на стоките, както би било възможно и често в един магазин.

 

Преносими стоки трябва да бъдат изпратени обратно. Клиентът трябва да извърши връщане за собствена сметка , ако доставените стоки съответстват на поръчаните от тях и ако цената на върнатите стоки, не надвишава сумата от 40 евро, или ако по-високата цена на стоката в момента на отнемането не са платени или чрез договор, частично плащане не се извършва. В противен случай връщането на стоката е без заплащане. Не транспортируеми стоки ще бъдат изведени на Вашия адрес. Клиентът трябва да изпълнява задълженията на обезщетение на плащанията в рамките на 30 дни след изпращането на отказа. Срокът започва с изпращане на обявлението за отмяна или стоките, и за нас с получаването им.

 

Моля, имайте предвид, че някои продукти са освободени от регламента за отмяна в ЕС

 

Край на инструкцията за отмяна

 

ЛИПСА НА АКТИВНОСТ

 

Mea360 си запазва правото да прекрати без предизвестие неактивни сметки и потребителски профили. За целите на тази операция, неактивни означава невъзможност да влезете в сметка за период от време, определен от Mea360.

ИЗИСКВАНИЯ

 

Контролният панел Mea360, предимно разположен в „секция Моят профил“ и наличните услуги са предназначени за използване с Microsoft Internet Explorer (версии 7 и нагоре), Mozilla FireFox и Google Chrome. Не е предвидена поддръжка за други браузъри. Въпреки това не се дава  гаранция за нормална работа.

 

АКТУАЛИЗАЦИИ

От време на време, достъпът до сървъри на Mea360 трябва да бъде ограничен за ъпдейти – т.е. важни актуализации на защитата или софтуерен ъпгрейд. Където е възможно, ще бъдете уведомени за това за определяно работно време и услуги ще се запазят отворени. Пример за актуализация, която ще получи някакво внимание е критична актуализация на сигурността като се затваря вратичка в ущърб на сигурността или потребителите ни.

 

ПОДДРЪЖКА

Поддръжката на сайтът се реализира изцяло електронно. Всички съобщения и искания за поддръжка следва да се изпращат на адрес web@mea360.com или посредством контактната форма на този сайт.

ЗАБЕЛЕЖКА:

 

Mea360 си запазва правото да прекрати сайтове без предизвестие, ако сайтовете продават или насърчаване на неприятна или неподходящи дейност от гледната точка на Mea360. Жалби срещу един сайт трябва да бъдат насочени към нашия отдел за поддръжка, с който можете да се свържете на електронната поща web@mea360.com. Mea360 ще работи открито с правоохранителните органи, за да помогне с всички разследвания при нужда.

Освен това, посетителите се пренасочват към PayPal. Ние ще си сътрудничим изцяло с PayPal, за да се осъществяват услуги, които използват PayPal като платформа за плащане. Услуги или партньори, които се намират в нарушение на тези условия ще бъдат прекратени без предизвестие. Тъй като все повече доставчици на платежни платформи се добавят към кръга на фирми партньори на Mea360, ще използваме техните условия за ползване, като същите се включват в нашите условия за ползване, както и собствениците на услуги трябва да отговарят на условията за ползване на техния търговец доставчик. Отговорността за спазване на общите условия на доставчици и партньори се поема от клиента.

 

 

Дефиниции

Понятията, които се използват в този раздел са:

 

 • Меа 360 – доставчикът
 • Сайтът – отнася се до този интернет сайт и всички негови подстанции
 • Потребител – частно или юридическо лице, с текуща регистрация спазващо общите условия в съответствие със споразумението с доставчикът. Тоест има юридически валиден потребителски профил в тази интернет страница и използва или употребява/консумира услугите предоставени от Меа 360 ЕООД
 • Търговец – потребител или партньор предоставящ стоки и услуги в съответствие с правно обвързващо споразумение с доставчикът.
 • Клиент – потребител представляващ частно или юридическо лице закупуващ, използващ или предоставящ стоки и услуги , предоставени от Меа 360 ЕООД
 • Профил – профил на частно или юридическо лице с уникално потребителско име и парола за привилегирован достъп, съдържащ пакет данни и идентификатори. Профилът съдържа пакети от данни отговарящи на поведението на потребителя в рамките на тази интернет страница.
 • Регистрация – процедура по създаване на нов профил
 • Потребителско споразумение – споразумение между потребителя и Меа 360 ЕООД

 

Договорът е правно споразумение между потребителя и Меа 360 ЕООД за неопределено време, от моментът, в който потребителят завърши успешно регистрация или използва услугите на фирмата за първи път. Договорът е в сила без значение от това, кое събитие е настъпило първо. Потребителя може да прекрати договора по всяко време като заличи потребителския си профил и преустанови използването на услугите. Потребителя може да осъществи това като посети потребителското си меню и заличи профила си. Договорът е в сила най-малко 3 месеца след заличаването и последно използване/закупуване на предоставените му услуги.

ограничения

 

Възрастови и други ограничения

 

Услугите на Мез 360 ЕООД и платформа са предназначени за потребители навършили 18 годишна възраст. Използването на същите от непълнолетни лица е забранено. Потребители с психични заболявания, разстройства и тези , които не са способни да поемат отговорност за действията си не би трябвало да използват услугите на Меа 360 ЕООД или този сайт.

Забранено съдържание :

 • Порнография от какъвто и да е вид
 • Съдържание с еротичен контекст
 • Ругатни от какъвто и да било вид или съдържание с такъв контекст
 • Обиди от какъвто и да е вид
 • Съдържание на етническа основа
 • Съдържание на религиозна основа
 • Злонамерено съдържание
 • Вредно или оскърбително съдържание
 • Съдържание представляващо тормоз от какъвто и да е вид
 • Мобинг
 • Съдържание причиняващо вреда или оскърбление на личност или група
 • Всякакво съдържание, което би предизвикало обществено възмущение
 • Незаконно съдържание

 

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 

Въведение

Можете да достъпвате и преглеждате определени части от този сайт без да разкривате Вашите лични данни, с изключение информация събирана от така наречените бисквитки, които е възможно да използваме в даден момент ( прочетете по-долу).

 

Меа 360  няма да изисква от вас каквато и да е лична информация авансово, с изключение на адреси за електронна кореспонденция. За изпълнение и доставка на поръчки Сте задължени да предоставите име на получател и адрес за доставка.

 

КОЙ МОЖЕ ДА ОБРАБОТВА ДАННИ

Вашата лична информация (която включва вашето име, адрес и всякакви други детайли, които Вие сте ни предоставили лично и се отнасят до Вас като личност) могат да бъдат обработвани от други юридически лица членове на нашата група. Нашата интернет страница се помещава в изчислителните центрове на така наречения хостинг провайдър. Същия може да събира информация за посетителите на този сайт. Всяка упълномощена или оторизирана страна може и ще обработва Ваши данни, както е споменато по-горе и в съответствие с тази политика за поверителност и действащите закони. Когато направите поръчка през този сайт, ние ще съхраним Вашият електронен адрес заедно с всички други предоставени от Вас данни. Също така е възможно да се нуждаем от това да съхраним допълнителни данни относно Вас когато използвате услугите на този сайт.   Тези данни могат да съдържат но не са ограничени до Вашето име, адрес и телефонен номер. Меа 360 няма да изисква информация свързана с плащания като номера на кредитни карти, банкови сметки и др. Меа 360 използва услугите на трети лица, представляващи лицензирани и легитимни финансови институции за изпълнение на финансови операции. Това са компании като  PayPal, Moneybookers  и др. Някои от тези трети страни, които е възможно да се предоставят Ваши данни се намират в САЩ. Към този момент в САЩ не са налични ефективни закони и системи за осигуряване на сигурността на личните данни.

Докато данните Ви се намират извън ЕС, те ще бъдат обработвани спрямо тази политика за защита на данните.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ОБРАБОТКА

Ние ще използваме данните Ви с цел предоставяне на информация относно нашите услуги, продукти, статии, новини, изпълнение на поръчки, изпълнение на други упълномощени или направени от Вас към нас, да Ви информираме за специални предложения, за да ви предоставяме друга маркетингова информация и такава, която смятаме за интересна и полезна за Вас, за предприемане на продуктова или клиентска развойна дейност.

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

В слабо вероятния случай, че ликвидатор, администратор или получател на права бъде назначен отнасящ се до нас или друга част от нашите активи, изпълняващия производство по несъстоятелност може да предостави на трети лица, закупуващи компанията или активи, но само ако купувачът използва данните за същите цели според тази политика. Вашата информация няма да бъде предоставена правителствени или местни власти или други правителствени институции според изискванията на закона ако не е налично спазването на процесуалния ред.

БИСКВИТКИ (COOCKIES)

Възможно е да изпратим малък файл до компютъра Ви, когато посещавате сайтът ни. Това ще ни позволи да идентифицираме компютърът Ви, да проследяваме активността Ви и да идентифицираме определени сфери на интерес за да подобрим услугите си при следващото Ви посещение на нашия сайт. Възможно е да използваме бисквитките за да събираме и съхраняваме лични данни и свързваме същите с данни предоставени от Вас. Освен събираните чрез бисквитки данни, не разполагаме със система за автоматично събиране и съхранение на данни, с изключение на целенасочено предоставени от Вас. Можете да настроите компютъра си така , че да не приема бисквитки но това може да редуцира използваемостта на някои части от нашия сайт.

СИГУРНОСТ

Ние сме имплементирали политики за сигурност, правила и технически инструменти за защита на личните данни под наш контрол. Целта на защитата е да се предотврати непозволен достъп , неправомерно предоставяне, неправомерно унищожение или инцидентна загуба. Въпреки това не можем и не гарантираме защитата на данните Ви.

 

ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ

Можете да ни изпратите запитване относно това дали или каква Ваша информация се съхранява в нашите системи, като използвате формата за контакт на този сайт. Ако желаете копие, ще ви бъде предоставено по електронен път или на дигитален носител след заплащане на такса от 10 €.

Разходите за доставка са за сметка на поръчителя/получателя. Възможно е да поискаме доказателство за вашата идентичност преди да предоставим информация и запазваме правото си на отказ в случай на нежелание или невъзможност за предоставяне на доказателство или идентичността Ви не може да бъде доказана.

 

АВТОРСКО ПРАВО

Целият дизайн , текст, графики, подборът и подредбата  са собственост на компанията собственик или доставчик на този  сайт с изключение на тези предоставени под General Public License (GNU_General_Public_License). Всички права запазени . Ако публикувате съдържание на този сайт, трябва да предоставите писмено разрешение за това от собственика или когато публично достъпно, да посочите източника си за референция на потребителите.

 

ТЪРГОВСКИ МАРКИ

Всички търговски марки са собственост на респективните им собственици и може да са регистрирани в определени части на света.

 

ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИЯ ИЛИ ОТГОВОРНОСТ

Следните разпоредби могат да бъдат съкратени или непозволени от законите на някои юрисдикции. В такъв случай, по реда на този закон тази политика трябва да се чете като се изключват или ограничават дума, така че да се задоволят изискванията на респективния закон.

Ние не представляваме и не гарантираме за истинността, точността или достоверността на информацията предоставена чрез този уебсайт.

Ние не носим отговорност по отношение на приложението на информацията от Вас.

Информацията на този сайт не е написана според Вашите индивидуални изисквания и нужди.

Отговорността за това да бъдете осведомени преди да поръчате продукти и/или услуги, и дали те са подходящи за Вас е лично ваша.

Въпреки, че полагаме всички възможни усилия за ограничаване на вируси и борбата с тях,  не можем да осигурим или гарантираме изключването на такава възможност. Следователно не носим отговорност за вируси и недобронамерен код. Препоръчително е Вие също да предприемете всички възможни мерки за безопасност преди да свалите информация или снимки от този сайт.

Всички гаранции, преки или косвени, по закон или по друг начин, се изключват.

Нито ние, нито някой от нашите служители или

свързани лица няма да носи отговорност за каквито и да е щети и независимо от причините, включително, без ограничение, загуба на печалба, компенсации, закономерни, директни, случайни, косвени, наказателни или специални, повреди или отговорност, която може да се наложи на трета страна, дори ако сме били предупредени за възможността от такава загуба.

Ние не носим отговорност за преки или косвени последици от за свързване от Вас към друга интернет страница, от този сайт.

 

ГЕОГРАВСКА ЮРИСДИКЦИЯ

Тези правила и този отказ от отговорност и всяка претенция, основана на използването на информация от този сайт, се урежда от законите на Република България и ЕС, Вие се съгласявате с не-изключителната юрисдикция на съдилищата на България.

 

СЪГЛАСИЕ И ЗАПИТВАНИЯ

Като продължавате да използвате този сайт и достъп до информацията в този сайт, можете да сигнализирате приемане на условията изложени по-горе. Ако не сте съгласни с някое от тези условия, напуснете сайтът веднага. Ако имате запитване или загриженост за нашата политика за поверителност, или начина, по който ние извършваме обработка и съхранение на лични данни, моля свържете се с нас.

Целта на тази политика е да предостави ясни насоки за публикационните процедури на Меа 360 ЕООД

 

Цел и предназначение на новинарски бюлетин и публикации

Предназначение на публикации и бюлетини. Главната цел на новинарските бюлетини е да стимулира развитие като предоставя на своите клиенти, абонати, служители, обществото, обществени организации и заинтересовани страни,  възможността да получават и публикуват информация относно главната дейност и развитие на този сайт.  Следващите насоки са предназначени за това да предоставят ясни и стандартизирани за процедури за публикация на Меа 360 за да се осигури точност на публикациите, да рефлектират публични и групови дейности и развитие фокусирани върху дейността на Меа 360 или да предоставят информация в помощ на клиентите, членовете, партньори и всяка заинтересована трета страна.

 

Процедури

Статии, реклами и друга информация подадена за публикация в Меа 360, се публикува според решението управителя на Меа 360 и отдел публикации. Управителят запазва правото си да изисква от управленското тяло да вземе страна относно материали подадени за публикация, като може да откаже публикация без одобрение от подателя или каквато и да било обосновка.

Редакционни Указания

Служителите Mea360 притежават способността и отговорността за отказ на публикации подадени от общността, които не спазват тези указанията или да упражняват общи реакционни промени за всички публикации и да ги публикуват по начин с възможно най-малък разход на средства. Меа 360 има краен редакционен контрол за всички публикации.

За да се запази принципът на безпристрастни публикации, на служителите на Меа 360 е забранено да публикуват информация която е пристрастна или с политическо естество, изразяващи мнение за или против за позиция от политическо естество, призив против политически кандидат/ти без значение дали на местно или национално ниво, изразяване на мнение срещу религиозна или братска група/организация.

 

Указания за публикации според пространството.

Сайтът Меа 360 разполага с ограничено пространство за публикации , следователно приоритет се дава на материал за публикации на Меа 360. Публикации различни от тези ще бъдат приети и публикувани според свободното пространство . Управителят или посочено от него отговорно лице, имат правото на отказ на публикация, която вече е публикувана след изчерпването на свободното пространство .

Материали , се публикуват според свободното пространство както следва:

 1. Публикации на Меа 360 и партньори
 2. Публикации на членове, клиенти и обществени организации

 

За да бъдат приети материали за публикации, е нужно следните критерии да бъдат спазени:

А. Лицето подаващо публикацията да има съответните права и да докаже същите при нужда

Б. Организацията подаваща публикацията да има съответните права и да докаже същите при нужда

В. Организацията има законосъобразна цел, която не представлява опасност за обществения ред, обществената безопасност или безопасността на която и да било личност. Не нарушава авторското право и всяко друго човешко или гражданско право.

Г. Предоставя информация за обществено събитие или полезна информация, която е безпристрастна.

 

Меа 360 ще се стреми към публикува всичкия подаден материал, с изключение на случаите когато не е налично свободно пространство или е определен като неприемлив за публикация според тази политика или действащи закони.

Забранява се следното съдържание:

 • Нечист език , в това число обиден и осквернителен
 • Сексуално съдържание
 • Съдържание защитаващо, и разпространяващо дискриминация на базата на:
  • Раса
  • Цвят на кожата
  • Възраст
  • Религиозна принадлежност
  • Пол
  • Съпружеско положение
  • Статут във връзка с обществена помощ
  • Национален произход и принадлежност
  • Сексуална ориентация
  • Физически или душевен недъг
  • И др.
 • Клеветнически твърдения
 • Призив за насилие или незаконна дейност
 • Представляващо заплаха за обществената безопасност и сигурност
 • Не противоречи на действащи закони

 

Срокове за подаване

 

Публикуване Краен срок за подаване
   
Януари 1 Дек.
Март 1 Мар.
Май 1 Апр.
Юли 1 Юни
Септември 1 Сеп.
Ноември 1 Окт.
Декември 1 Ное.

 

Изложеното по-горе е стандартен модел. Изключения трябва да са съгласувани с отдел публикации и управлението Меа 360.

 

Публикации от юридически лица

За да бъде приета реклама от страна на юридическо лице е нужно следните критерии да бъдат спазени:

А. Лицето подаващо публикацията да има съответните права и да докаже същите при нужда

Б. Организацията подаваща публикацията да има съответните права и да докаже същите при нужда

В. Организацията има законосъобразна цел, която не представлява опасност за обществения ред, обществената безопасност или безопасността на която и да било личност. Не нарушава авторското право и всяко друго човешко или гражданско право.

Г. Юридическото лице притежава разрешителни за дейността, когато това се изисква

Д.  Забранява се следното съдържание:

 • Нечист език , в това число обиден и осквернителен
 • Сексуално съдържание
 • Съдържание защитаващо, и разпространяващо дискриминация на базата на:
  • Раса
  • Цвят на кожата
  • Възраст
  • Религиозна принадлежност
  • Пол
  • Съпружеско положение
  • Статут във връзка с обществена помощ
  • Национален произход и принадлежност
  • Сексуална ориентация
  • Физически или душевен недъг
  • И др.
 • Клеветнически твърдения
 • Призив за насилие или незаконна дейност
 • Представляващо заплаха за обществената безопасност и сигурност
 • Не противоречи на действащи закони

И. Изплатена е договорена рекламна такса в пълен размер