ПОВЕРИТЕЛНОСТ

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 

Въведение

Можете да достъпвате и преглеждате определени части от този сайт без да разкривате Вашите лични данни, с изключение информация събирана от така наречените бисквитки, които е възможно да използваме в даден момент ( прочетете по-долу).

 

Меа 360  няма да изисква от вас каквато и да е лична информация авансово, с изключение на адреси за електронна кореспонденция. За изпълнение и доставка на поръчки Сте задължени да предоставите име на получател и адрес за доставка.

 

КОЙ МОЖЕ ДА ОБРАБОТВА ДАННИ

Вашата лична информация (която включва вашето име, адрес и всякакви други детайли, които Вие сте ни предоставили лично и се отнасят до Вас като личност) могат да бъдат обработвани от други юридически лица членове на нашата група. Нашата интернет страница се помещава в изчислителните центрове на така наречения хостинг провайдър. Същия може да събира информация за посетителите на този сайт. Всяка упълномощена или оторизирана страна може и ще обработва Ваши данни, както е споменато по-горе и в съответствие с тази политика за поверителност и действащите закони. Когато направите поръчка през този сайт, ние ще съхраним Вашият електронен адрес заедно с всички други предоставени от Вас данни. Също така е възможно да се нуждаем от това да съхраним допълнителни данни относно Вас когато използвате услугите на този сайт.   Тези данни могат да съдържат но не са ограничени до Вашето име, адрес и телефонен номер. Меа 360 няма да изисква информация свързана с плащания като номера на кредитни карти, банкови сметки и др. Меа 360 използва услугите на трети лица, представляващи лицензирани и легитимни финансови институции за изпълнение на финансови операции. Това са компании като  PayPal, Moneybookers  и др. Някои от тези трети страни, които е възможно да се предоставят Ваши данни се намират в САЩ. Към този момент в САЩ не са налични ефективни закони и системи за осигуряване на сигурността на личните данни.

Докато данните Ви се намират извън ЕС, те ще бъдат обработвани спрямо тази политика за защита на данните.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ОБРАБОТКА

Ние ще използваме данните Ви с цел предоставяне на информация относно нашите услуги, продукти, статии, новини, изпълнение на поръчки, изпълнение на други упълномощени или направени от Вас към нас, да Ви информираме за специални предложения, за да ви предоставяме друга маркетингова информация и такава, която смятаме за интересна за Вас, за предприемане на продуктова или клиентска развойна дейност.

Фирмата оператор и собственик на този сайт не складира данни по подразбиране.

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

В слабо вероятния случай, че ликвидатор, администратор или получател на права бъде назначен отнасящ се до нас или друга част от нашите активи, изпълняващия производство по несъстоятелност може да предостави Ви на трети лица, закупуващи компанията или активи, но само ако купувачът използва данните за същите цели според тази политика. Вашата информация няма да бъде предоставена правителствени или местни власти или други правителствени институции според изискванията на закона ако не е налично спазването на процесуалния ред.

БИСКВИТКИ (COOCKIES)

Възможно е да изпратим малък файл до компютъра Ви, когато посещавате сайтът ни. Това ще ни позволи да идентифицираме компютърът Ви, да проследяваме активността Ви и да идентифицираме определени сфери на интерес за да подобрим услугите си при следващото Ви посещение на нашия сайт. Възможно е да използваме бисквитките за да събираме и съхраняваме лични данни и свързваме същите с данни предоставени от Вас. Освен събираните чрез бисквитки данни, не разполагаме със система за автоматично събиране и съхранение на данни, с изключение на целенасочено предоставени от Вас. Можете да настроите компютъра си така , че да не приема бисквитки но това може да редуцира използваемостта на някои части от нашия сайт.

СИГУРНОСТ

Ние сме имплементирали политики за сигурност, правила и технически инструменти за защита на личните данни под наш контрол. Целта на защитата е да се предотврати непозволен достъп , неправомерно предоставяне, неправомерно унищожение или инцидентна загуба. Въпреки това не можем и не гарантираме защитата на данните Ви.

 

ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ

Можете да ни изпратите запитване относно това дали или каква Ваша информация се съхранява в нашите системи, като използвате формата за контакт на този сайт. Ако желаете копие, ще ви бъде предоставено по електронен път или на дигитален носител. Разходите за доставка са за сметка на поръчителя/получателя. Възможно е да поискаме доказателство за вашата идентичност преди да предоставим информация и запазваме правото си на отказ в случай на нежелание или невъзможност за предоставяне на доказателство или идентичността Ви не може да бъде доказана.

 

АВТОРСКО ПРАВО

Целият дизайн , текст, графики, подборът и подредбата  са собственост на компанията собственик или доставчик на този  сайт с изключение на тези предоставени под General Public License (GNU_General_Public_License). Всички права запазени . Ако публикувате съдържание на този сайт, трябва да предоставите писмено разрешение за това от собственика или когато публично достъпно, да посочите източника си за референция на потребителите.

 

ТЪРГОВСКИ МАРКИ

Всички търговски марки са собственост на респективните им собственици и може да са регистрирани в определени части на света.

 

ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИЯ ИЛИ ОТГОВОРНОСТ

Следните разпоредби могат да бъдат съкратени или непозволени от законите на някои юрисдикции. В такъв случай, по реда на този закон тази политика трябва да се чете като се изключват или ограничават дума, така че да се задоволят изискванията на респективния закон.

Ние не представляваме и не гарантираме за истинността, точността или достоверността на информацията предоставена чрез този уебсайт.

Ние не носим отговорност по отношение на приложението на информацията от Вас.

Информацията на този сайт не е написана според Вашите индивидуални изисквания и нужди.

Отговорността за това да бъдете осведомени преди да поръчате продукти и/или услуги, и дали те са подходящи за Вас е лично ваша.

Въпреки, че полагаме всички възможни усилия за ограничаване на вируси и борбата с тях,  не можем да осигурим или гарантираме изключването на такава възможност. Следователно не носим отговорност за вируси и недобронамерен код. Препоръчително е Вие също да предприемете всички възможни мерки за безопасност преди да свалите информация или снимки от този сайт.

Всички гаранции, преки или косвени, по закон или по друг начин, се изключват.

Нито ние, нито някой от нашите служители или

свързани лица няма да носи отговорност за каквито и да е щети и независимо от причините, включително, без ограничение, загуба на печалба, компенсации, закономерни, директни, случайни, косвени, наказателни или специални, повреди или отговорност, която може да се наложи на трета страна, дори ако сме били предупредени за възможността от такава загуба.

Ние не носим отговорност за преки или косвени последици от за свързване от Вас към друга интернет страница, от този сайт.

 

ГЕОГРАВСКА ЮРИСДИКЦИЯ

Тези правила и този отказ от отговорност и всяка претенция, основана на използването на информация от този сайт, се урежда от законите на Република България и ЕС, Вие се съгласявате с не-изключителната юрисдикция на съдилищата на България.

 

СЪГЛАСИЕ И ЗАПИТВАНИЯ

Като продължавате да използвате този сайт и достъп до информацията в този сайт, можете да сигнализирате приемане на условията изложени по-горе. Ако не сте съгласни с някое от тези условия, напуснете сайтът веднага. Ако имате запитване или загриженост за нашата политика за поверителност, или начина, по който ние извършваме обработка и съхранение на лични данни, моля свържете се с нас.