Въпроси и Отговори

График по НЗОК

доц. Райнов дм. осъществява прегледи по НЗОК в определени дни от седмицата.

Графикът се публикува на месечна база.

Гъвкавостта на системата позволява на пациентите да записват и отказват часовете си самостоятелно.

Следователно освободили се часове са видими веднага в системата за записване на часове.

Съветваме желаещите за преглед по НЗОК да проверяват редовно за освободили се часове.

График платен прием

доц. Райнов дм. осъществява прегледи по НЗОК в определени дни от седмицата.

Графикът се публикува на месечна база.

Гъвкавостта на системата позволява на пациентите да записват и отказват часовете си самостоятелно.

Следователно освободили се часове са видими веднага в системата за записване на часове.

Съветваме желаещите за преглед по НЗОК да проверяват редовно за освободили се часове.

Цени ?

Прегледите при доц. Райнов дм. включват комплекс от обследване на пациента с всички налични технически средства в кабинета.

Това представлява само по себе си не само финансово облекчение на пациентите, но и възможността за комплексна диагностика на едно място и в рамките на един преглед

За разлика от други УНГ парктики, прегледът при доц. Райнов включва допълнителни (безплатни/включени в цената) изследвания като:

  • Отоскопско изследване
  • Тимпанометрия
  • Аудиометрия
  • Импендансметрия
  • Фиброоптично ларингоскопко изследване
  • множество други.

Мога ли да се явя без запазен час?

Поради изключително натоварения си график доц. Райнов се придържа стриктно към графика от онлайн системата за запазване на часове.

Можете да запазите час до 60 мин. преди желания от вас час в системата.